RODO - potencjalni Klienci usług świadczonych przez VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA Monika Kubit

1. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności na podany adres e-mail i numer telefonu przez VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA Monika Kubit; ul. Krasickiego 15, 10-685 Olsztyn; posługująca się numerem NIP 739-170-54-05

Otrzymałem/am informację, iż zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

2. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA Monika Kubit; ul. Krasickiego 15, 10-685 Olsztyn; posługująca się numerem NIP 739-170-54-05 do celów marketingu bezpośredniego adresowanego do mnie.

Otrzymałem/am informację, iż zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.


Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest VITA KOSMETYKA PROFESJONALNA Monika Kubit; ul. Krasickiego 15, 10-685 Olsztyn; posługująca się numerem NIP 739-170-54-05

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe podjęcie żądanych działań.

Dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

1. dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez okres 3 lat;

2. dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail:[do uzupełnienia].

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzają współadministratorzy są osoby współpracujące z współadministratorami w ramach wykonywania zabiegów makijażu permanentnego i prowadzenia biura oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają współadministratorzy.

Dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych i przetwarzane przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.