KOSMETOLOGIA MEDYCZNA / MEDYCYNA ESTETYCZNA 

Rynek usług kosmetycznych jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarczych. Szacuje się, że liczba gabinetów kosmetycznych będzie nadal wzrastała - jest to spowodowane trendami społecznymi, które promują dbałość o wygląd. W związku z dużą konkurencją rynkową szczególnie ważne są umiejętności i kwalifikacje kosmetologów, ponieważ sukces gabinetu kosmetycznego już nie jest dyktowany dostępem do określonych marek, kosmetyków czy sprzętu. Na rozwój dochodowego biznesu mają wpływ przede wszystkim umiejętności personelu, stałe podnoszenie kwalifikacji, ponieważ jest to rynek o bardzo dużej dynamice zmian.

     Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zaawansowanej kosmetologii medycznej. Ponadto, dzięki rozbudowanym modułom związanym z nowoczesnymi technologiami, słuchacze będą mieli większą świadomość narzędzi i technologii wspierających ich w budowaniu i rozwijaniu swoich usług i marki.

        Zajęcia mają uzupełniać i rozszerzać wiedzę kosmetologiczną uczestników, ale przede wszystkim umożliwić im zdobycie nowych, praktycznych umiejętności. Stworzyliśmy kompleksowy program, który nie tylko uczy, ale także rozwija na wielu płaszczyznach. Program przeznaczony jest dla absolwentów kosmetologii, osób posiadających wykształcenie i doświadczenie w zawodzie. Jest to program zaawansowany nakierunkowany na rozszerzenie wiedzy.